Οι μισές από τις επιδημιολογικές μελέτες με πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία, κατά την εμμηνόπαυση, με αυξητική ορμόνη και τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών, παραμένουν αδημοσίευτες και μερικές αναδρομικές μελέτες θα μπορούσαν να είναι προκατειλημμένες λόγω επιλεκτικής συμμετοχής ή ανάκλησης. Η παρούσα μελέτη επεδίωξε να αξιολογήσει, με ελάχιστη προκατάληψη, τις επιδράσεις της ορμονικής θεραπείας στον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών.
Δεδομένα μεμονωμένων συμμετεχόντων από 52 επιδημιολογικές μελέτες αναλύθηκαν κεντρικά.
Βρέθηκε ότι 12.110 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες,εκ των οποίων το 55% (6601) είχε χρησιμοποιήσει ορμονική θεραπεία, ανέπτυξαν καρκίνο των ωοθηκών. Μεταξύ των γυναικών που καταγράφηκαν τελευταία ως ενεργοί χρήστες, ο κίνδυνος αυξήθηκε ακόμα και με <5 χρόνια χρήσης (RR 1,43, 95% CI 1,31–1,56; p<0,0001). Ο συνδυασμός της τρέχουσας-ή-πρόσφατης χρήσης (οποιασδήποτε διάρκειας, αλλά να σταμάτησε <5 χρόνια πριν από τη διάγνωση) οδήγησε σε RR 1,37 (95% CI 1,29–1,46; p<0,0001). Ο κίνδυνος αυτός ήταν παρόμοιος στις Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές προοπτικές μελέτες, τόσο για χρήση μόνο οιστρογόνων όσο και οιστρογόνων-προγεστερόνης, αλλά διέφερε μεταξύ των τεσσάρων κύριων τύπων καρκίνου (ετερογένεια p <0,0001). Ο κίνδυνος μειώνεται όσο νωρίτερα έχει σταματήσει η χρήση, αν και περίπου 10 χρόνια μετά τη διακοπή μακράς διάρκειας χρήσης ορμονικής θεραπείας εξακολουθούν να υπάρχουν όγκοι.
Menopausal hormone use and ovarian cancer risk: individual participant meta-analysis of 52 epidemiological studies; Collaborative Group On Epidemiological Studies Of Ovarian Cancer; The Lancet (Feb 2015).