Η υπερβολική αύξηση του βάρους κύησης (GWG) μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη κύησης (GDM). Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να μελετήσει τη σχέση μεταξύ της υπερβολικής αύξησης του βάρους κύησης (που ορίζεται σύμφωνα με τις συστάσεις του Ινστιτούτου Ιατρικής) πριν από τον έλεγχο για διαβήτη κύησης, και του διαβήτη κύησης.
Έγινε μία συστηματική αναζήτηση σε τέσσερις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων από το 1990 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014 για μελέτες παρατήρησης που δημοσιεύθηκαν στα αγγλικά ή στα γερμανικά, και οι οποίες ανέφεραν μια συσχέτιση μεταξύ της υπερβολικής αύξησης του βάρους κύησης και του διαβήτη κύησης ως αποτέλεσμα αυτής.
Συνολικά συμπεριλήφθηκαν οκτώ μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν 13.748 συμμετέχουσες. Δεν βρέθηκαν αποδείξεις ότι η επίδραση της υπερβολικής αύξησης του βάρους κύησης για εμφάνιση διαβήτη κύησης διαφέρει ανάλογα με το Δείκτη Μάζας Σώματος της μητέρας πριν την εγκυμοσύνη.
Συμπερασματικά, η αποφυγή της υπερβολικής αύξησης του σωματικού βάρους κατά την εγκυμοσύνη πριν από τον έλεγχο για διαβήτη κύησης, μπορεί να είναι μια πιθανή στρατηγική για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη κύησης.
Excessive gestational weight gain prior to glucose screening and the risk of gestational diabetes: a meta-analysis; Brunner S, Stecher L, Ziebarth S, Nehring I, Rifas-Shiman S, Sommer C, Hauner H, von Kries R; Diabetologia (Jul 2015).