Στόχος της μελέτης ήταν να ερευνήσει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της συνεχούς υποδόριας έγχυσης ινσουλίνης (θεραπεία με αντλία ινσουλίνης) στις καρδιαγγειακές παθήσεις και τη θνησιμότητα, σε άτομα με διαβήτη τύπου 1.
Στη μελέτη συμμετείχαν 18.168 άτομα με διαβήτη τύπου 1, 2.441 χρησιμοποιώντας θεραπεία με αντλία ινσουλίνης και 15.727 χρησιμοποιώντας πολλαπλές καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης.
Η διάρκεια παρακολούθησης ήταν κατά μέσο όρο 6,8 χρόνια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012. Με τις πολλαπλές καθημερινές ενέσεις ως σημείο αναφοράς, οι προσαρμοσμένες αναλογίες κινδύνου για τη θεραπεία με αντλία ινσουλίνης ήταν σημαντικά χαμηλότερες: 0.55 (95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,36 – 0,83) για θανατηφόρα στεφανιαία νόσο, 0,58 (0,40 – 0,85) για θανατηφόρα καρδιαγγειακή νόσο (στεφανιαία νόσο ή εγκεφαλικό επεισόδιο) και 0,73 (0,58 – 0,92) για όλες τις αιτίες θνησιμότητας. Οι αναλογίες κινδύνου ήταν χαμηλότερες, αλλά όχι σημαντικά, τόσο για θανατηφόρο ή μη θανατηφόρο στεφανιαία νόσο, όσο και για θανατηφόρο ή μη θανατηφόρο καρδιαγγειακή νόσο.
Συμπερασματικά, μεταξύ των ατόμων με διαβήτη τύπου 1, η χρήση της θεραπείας με αντλία ινσουλίνης συσχετίζεται με χαμηλότερη καρδιαγγειακή θνησιμότητα από ότι η θεραπεία με πολλαπλές καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης.
Insulin pump therapy, multiple daily injections, and cardiovascular mortality in 18 168 people with type 1 diabetes: observational study; Isabelle Steineck, Jan Cederholm, Björn Eliasson, et al.; British Medical Journal (Jun 2015)