Η ηλικία, η παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο είναι γνωστοί παράγοντες κινδύνου για τους πάσχοντες από χολολιθίαση. Ωστόσο, ο συνδυασμένος αντίκτυπος αυτών των διαφορετικών παραγόντων κινδύνου στον σχηματισμό χολόλιθου δεν έχει εξεταστεί ακόμη.
Αυτή η αναδρομική μελέτη περιελάμβανε 3190 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων 207 συμμετεχόντων (6,5%) με χολόλιθους και 986 (30,9%) με μεταβολικό σύνδρομο. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις φαινότυπους σύμφωνα με το μεταβολικό σύνδρομο και την παχυσαρκία: 1378 συμμετέχοντες ήταν μεταβολικά υγιείς και μη παχύσαρκοι (MHNO). 826 ήταν μεταβολικά υγιείς αλλά παχύσαρκοι (MHO). Οι 185 ήταν μεταβολικά μη φυσιολογικοί, αλλά όχι παχύσαρκοι (MANO) Και 801 συμμετέχοντες ήταν μεταβολικά μη φυσιολογικοί και παχύσαρκοι (ΜΑΟ).
Οι φαινότυποι ΜΑΟ και ΜΑΝΟ είχαν περισσότερους χολόλιθους από τους φαινοτύπους ΜΗΟ και ΜΗΝΟ, ανεξαρτήτως ηλικίας (ηλικίας <50 ή ≥ 50 ετών). Αναλύσεις έδειξαν ότι ο φαινότυπος ήταν ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για τους χολόλιθους σε συμμετέχοντες <50 ετών. Οι νεότεροι συμμετέχοντες είχαν επίσης υψηλότερο κίνδυνο χολόλιθων στο ΜΑΟ από τον φαινότυπο MHNO.
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν αυξημένη συσχέτιση των χολόλιθων σε νεαρά άτομα (<50 ετών) με μεταβολικό σύνδρομο και παχυσαρκία.

Strong association between metabolically-abnormal obesity and gallstone disease in adults under 50 years; Pei-Yuan Su, Yu-Chun Hsu, Yu-Fang Cheng, et al; BMC Gastroenterology (Jul 2019).

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε το σύνδεσμο: BMC Gastroenterology