Η κατανάλωση ξηρών καρπών συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερη εμφάνιση χρόνιας νεφρικής νόσου και χαμηλότερη θνησιμότητα από όλα τα αίτια, με ή χωρίς ΧΝΝ, αναφέρει έρευνα στο American Journal of Nephrology.

Ερευνητές του Huazhong University of Science and Technology στη Ουχάν, χρησιμοποίησαν στοιχεία .072 Αμερικανών ενηλίκων για να αξιολογήσουν τη σχέση μεταξύ κατανάλωσης ξηρών καρπών και εμφάνισης και θνησιμότητας σχετιζόμενης με ΧΝΝ. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η κατανάλωση ξηρών καρπών 1-6 φορές την εβδομάδα συνδεόταν με χαμηλότερη εμφάνιση ΧΝΝ.

Υψηλότερη κατανάλωση στην ομάδα χωρίς ΧΝΝ σχετιζόταν επίσης σημαντικά με χαμηλότερη θνησιμότητα από όλα τα αίτια και από καρδιαγγειακά. Υπήρχε σταθερά σημαντική αντίστροφη σχέση μεταξύ κατανάλωσης καρπών 1-6 φορές την εβδομάδα και θανάτου από όλα τα αίτια στον πληθυσμό με ΧΝΝ.

Οι ερευνητές συνιστούν αυτοί οι ασθενείς να έχουν επαρκή πρόσληψη ξηρών καρπών 1-6 φορές την εβδομάδα, ενώ η συχνότητα μπορεί να είναι πιο ευέλικτη για όσους δεν έχουν ΧΝΝ.