Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί αν η κεντρική παχυσαρκία σχετίζεται με το σχηματισμό μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (NAFLD), μετά την προσαρμογή για τη γενική παχυσαρκία.
Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, EMBASE και ISI Web of Science ερευνήθηκαν για μελέτες εκτίμησης της επιρροής της κεντρικής παχυσαρκίας στην εμφάνιση NAFLD, που δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο του 2014. Οι μελέτες που δεν προέβησαν σε καμία αναπροσαρμογή για το δείκτη μάζας σώματος (BMI) αποκλείστηκαν. Επιπλέον, η ανεξάρτητη επίδραση του ΒΜΙ εκτιμήθηκε με τις συμπεριλαμβανόμενες μελέτες.
Εντοπίστηκαν είκοσι επιλέξιμες μελέτες.
Βρέθηκε ότι η κεντρική παχυσαρκία μπορεί να αποτελέσει μεγαλύτερη απειλή για την εθνική υγεία από τη γενική παχυσαρκία, αν και οι δύο είναι ανεξάρτητα συνδεδεμένες με αυξημένο κίνδυνο NAFLD.
Central obesity and nonalcoholic fatty liver disease risk after adjusting for body mass index; Qing Pang, Jing-Yao Zhang, Si-Dong Song, Kai Qu, Xin-Sen Xu, Su-Shun Liu and Chang Liu; World Journal of Gastroenterology (Feb 2015).