Η καρδιακή ανεπάρκεια (HF) είναι κοινή σε ηλικιωμένους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (T2DM), αλλά συχνά δεν αναγνωρίζεται. Η έγκαιρη ανίχνευση της HF σε ηλικιωμένους ασθενείς με T2DM μπορεί να αξίζει τον κόπο, γιατί η θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει σε πρώιμο στάδιο, με σαφή ευεργετική θεραπεία σε άτομα με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF), αλλά χωρίς σαφή προγνωστική ευεργετική θεραπεία σε άτομα με παρατεταμένο HFpEF. Στην παρούσα μελέτη εκτιμήθηκε το κόστος-αποτελεσματικότητα των πέντε στρατηγικών ελέγχου σε ασθενείς με T2DM ηλικίας 60 ετών και άνω. Βρέθηκε ότι ο έλεγχος για HF σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς με T2DM είναι οικονομικά αποδοτικός.
Cost-effectiveness of screening strategies to detect heart failure in patients with type 2 diabetes; Anoukh van Giessen, Leandra J M Boonman-de Winter, Frans H Rutten, et al.; Cardiovascular Diabetology (Mar 2016).
Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το άρθρο ή Κάντε download το παρακάτω PDF.