Παιδιά που λαμβάνουν στεροειδή από το στόμα για την καταπολέμηση του άσθματος ή αυτοάνοσων νόσων έχουν αυξημένο κίνδυνο διαβήτη, υπέρτασης και θρόμβων, σύμφωνα με ερευνητές Rutgers.

Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Epidemiology, εξέτασε τα στοιχεία περισσότερων των 933.000 παιδιών στις ΗΠΑ, ηλικίας 1 έως 18 ετών, με ή χωρίς αυτοάνοσες νόσους, όπως φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, νεανικό διαβήτη ή ψωρίαση. Μεταξύ όσων δεν είχαν αυτοάνοση νόσο, περίπου 2 στα 3 παιδιά που έλαβαν συνταγές για στεροειδή είχαν ενδείξεις άσθματος.

Ο Daniel Horton, δήλωσε ότι τα ποσοστά διαβήτη, υπέρτασης και θρόμβων από στεροειδή που λαμβάνονταν από το στόμα έχουν μελετηθεί σε μεγάλους πληθυσμούς ενηλίκων. Ωστόσο, η κατάσταση μπορεί να είναι διαφορετική στα παιδιά, που τείνουν να λαμβάνουν στεροειδή με διαφορετικό τρόπο αλλά έχουν και πολύ χαμηλότερους αρχικούς κινδύνους εμφάνισης των ίδιων καρδιαγγειακών και μεταβολικών παθήσεων.

Η έρευνα επέτρεψε την ποσοτικοποίηση της σχέσης μεταξύ στεροειδών από το στόμα και σπάνιων επιπλοκών στα παιδιά. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι παιδιά που λάμβαναν υψηλές δόσεις στεροειδών είχαν αυτές τις επιπλοκές σε πολύ υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με παιδιά που λάμβαναν χαμηλές δόσεις ή που είχαν λάβει στεροειδή προηγουμένως.

Μεταξύ των επιπλοκών που μελετήθηκαν, η υπέρταση συνέβη πιο συχνά με την αγωγή με στεροειδή. Όλες αυτές οι επιπλοκές ήταν πιο συχνές μεταξύ παιδιών με αυτοάνοσες νόσους άσχετα από την επίδραση των στεροειδών.

Ενώ παιδιά με υψηλές δόσεις στεροειδών είχαν ουσιαστικά υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη ή υπέρτασης ή θρόμβων συγκριτικά με παιδιά που δεν λάμβαναν αυτά τα φάρμακα, οι απόλυτοι κίνδυνοι αυτών των επιπλοκώνν ήταν ακόμα μικροί. Η πλειοψηφία των παιδιών που λαμβάνει μικρό διάστημα στεροειδή δεν θα έχει αυτές τις επιπλοκές, δήλωσε ο ερευνητής.