Τα επίπεδα ορού της ορμόνης του θυρεοειδούς TSH αυξάνουν με την ηλικία. Αυτή η αύξηση έχει συσχετιστεί με καλύτερα αποτελέσματα σε πολύ ηλικιωμένα άτομα. Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για τη σχέση μεταξύ της TSH κάτω από τα κατώτερα φυσιολογικά όρια και τα αποτελέσματα που αφορούν την υγεία. Η παρούσα μελέτη ερεύνησε τη σχέση μεταξύ γνωστικής εξασθένισης ή καταθλιπτικών συμπτωμάτων και χαμηλής φυσιολογικής TSH ορού (<1.0 μIU / mL, εντός της περιοχής αναφοράς) σε ηλικιωμένα άτομα και κατά πόσον η χρήση της μεθιμαζόλης σε άτομα χωρίς άνοια, αλλά με χαμηλή φυσιολογική TSH θα μπορούσε να επηρεάσει τη γνωστική λειτουργία ή τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Βρέθηκε ότι η χαμηλή φυσιολογική TSH δεν συνδέθηκε με υψηλότερη επικράτηση της άνοιας. Ωστόσο, σε ηλικιωμένα άτομα χωρίς άνοια, η χαμηλή TSH συσχετίστηκε με επιδείνωση στη γνωστική λειτουργία.
Does low-normal serum TSH level adversely impact cognition in elderly adults and might methimazole therapy improve outcomes? Dhiãnah Santini de Oliveira Chachamovitz, Patrícia Dos Santos Vigário, Silvana Oliveira E Silva, et al.; Endocrine Journal (Apr 2016).