Η καφεΐνη μπορεί ενδεχομένως να μειώσει τον κίνδυνο για νόσο του Πάρκινσον σε ανθρώπους που έχουν γονιδιακή μετάλλαξη που συνδέεται με την πάθηση, αναφέρει νέα έρευνα.

Η Dr. Grace Crotty, του Massachusetts General Hospital, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα είναι υποσχόμενα και ενθαρρύνουν μελλοντική έρευνα για την καφεΐνη και σχετικές με αυτή θεραπείες για τη μείωση της πιθανότητας άνθρωποι με το γονίδιο να εμφανίσουν τη νόσο. Η Crotty δήλωσε ότι είναι πιθανό τα επίπεδα καφεΐνης στο αίμα να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτης για να βοηθηθεί ο εντοπισμός των ανθρώπων με το γονίδιο που θα εμφανίσουν τη νόσο, υποθέτοντας ότι τα επίπεδα καφεΐνης παραμένουν σχετικά σταθερά.

Η νέα έρευνα εστίασε σε μετάλλαξή στο γονίδιο LRRK2 που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Συνέκρινε 188 ανθρώπους με νόσο του Πάρκινσον με 180 χωρίς τη νόσο. Και οι δυο ομάδες είχαν ανθρώπους με και χωρίς τη μετάλλαξη LRRK2.

Σε ανθρώπους με τη γονιδιακή μετάλλαξη, όσοι εμφάνισαν νόσο του Πάρκινσον είχαν 76% χαμηλότερη συγκέντρωση καφεΐνης στο αίμα σε σχέση με όσους δεν ήταν ασθενείς.

Σε ανθρώπους χωρίς τη μετάλλαξη, όσοι είχαν νόσο του Πάρκινσον είχαν 31% χαμηλότερη συγκέντρωση καφεΐνης στο αίμα σε σχέση με όσους δεν νοσούσαν.

Άνθρωποι με νόσο του Πάρκινσον που είχαν τη γονιδιακή μετάλλαξη κατανάλωναν 41% λιγότερη καφεΐνη την ημέρα σε σχέση με ανθρώπους με και χωρίς τη μετάλλαξη που δεν είχαν τη νόσο. Η έρευνα έδειξε σχέση και δεν απέδειξε ότι είναι αιτιατή.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Neurology.