Νέα μελέτη εντόπισε συσχετισμό μεταξύ του θορύβου της κυκλοφορίας των οχημάτων και της παχυσαρκίας. Η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο της οδικής κυκλοφορίας, όπως η διαμονή κοντά σε αυτοκινητόδρομο ή σε πολυσύχναστο δρόμο, συσχετίστηκε με αύξηση του δείκτη μάζας σώματος και της περιφέρειας μέσης.

Ο θόρυβος από τις μεταφορές είναι ένα μείζον πρόβλημα στην Ευρώπη, με πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν σε περιοχές όπου ο θόρυβος από την οδική κυκλοφορία υπερβαίνει τα επίπεδα των 55 dB, το όριο για την υγεία που έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Πανεπιστήμιο του Λέστερ βρήκε σχέση μεταξύ του θορύβου των αυτοκινήτων και της παχυσαρκίας.

«Αν και μέτρια, τα δεδομένα αποκάλυψαν μια συσχέτιση μεταξύ εκείνων που ζουν σε περιοχές με υψηλό θόρυβο λόγω της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και της παχυσαρκίας, με περίπου 2% αύξηση του επιπολασμού της παχυσαρκίας για κάθε 10 dB πρόσθετου θορύβου», είπε ο Samuel Yutong Cai, επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η συσχέτιση παρέμεινε όταν ελήφθη υπόψη ένα ευρύ φάσμα παραγόντων του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ, η σωματική δραστηριότητα και η διατροφή, καθώς και όταν ελήφθη υπόψη η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ατόμων και της συνολικής περιοχής. Η ατμοσφαιρική ρύπανση ελήφθη επίσης υπόψη.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη σχετικά με τον θόρυβο και την παχυσαρκία, με δεδομένα για πάνω από 500.000 άτομα από τρεις ευρωπαϊκές βιο-τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και στην Ολλανδία. Βρέθηκε σχέση μεταξύ θορύβου και σωματικού βάρους στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία αλλά όχι στην Ολλανδία.

Ενώ η μελέτη δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει μια αιτιώδη σχέση, τα αποτελέσματα επαναλαμβάνουν αυτά από προηγούμενες μελέτες που διεξήχθησαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. “Είναι γνωστό ότι ο ανεπιθύμητος θόρυβος μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής και να διαταράξει τον ύπνο», είπε η καθηγήτρια Anna Hansell του Πανεπιστημίου του Λέστερ.

“Πρόσφατες μελέτες έχουν προκαλέσει ανησυχίες ότι μπορεί επίσης να επηρεάσει τη γενική υγεία, με ορισμένες μελέτες να δείχνουν συνδέσεις με καρδιακές προσβολές και διαβήτη. Ο θόρυβος από την οδική κυκλοφορία μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα άγχους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του βάρους, ειδικά γύρω από τη μέση.

“Σε ατομικό επίπεδο, η τήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής παραμένει κορυφαία στρατηγική για την πρόληψη της παχυσαρκίας”, είπε ο Cai. “Ωστόσο, σε επίπεδο πληθυσμού, αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν κάποιες επιπτώσεις στην πολιτική. Οι περιβαλλοντικές πολιτικές που στοχεύουν στη μείωση της έκθεσης στο θόρυβο από την κυκλοφορία μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας”.

Οι μελέτες συνεχίζονται για τη διερεύνηση άλλων πηγών θορύβου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ο θόρυβος των αεροσκαφών και η επίδρασή του στα αποτελέσματα της υγείας. Στο μέλλον, οι μακροπρόθεσμες μελέτες παρακολούθησης θα ήταν πολύτιμες για την παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το πώς επιδρά ο θόρυβος στο βάρος.