Σύμφωνα με τη μελέτη ODYSSEYLONGTERM, το alirocumab χορηγούμενο σε δοσολογία των 150mg κάθε δύο εβδομάδες μείωσε κατά 62% τη LDL-C (χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη-χοληστερόλη ή «κακή» χοληστερόλη) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, την 24ηεβδομάδα. Η μείωση της LDL-C διατηρήθηκε σταθερή για πάνω από 78 εβδομάδες.
Τα αποτελέσματα της μελέτης, στην οποία συμμετείχαν 2.341 ασθενείς με υπερχοληστερολαιμία και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, δημοσιεύθηκαν στη ιστοσελίδα του ιατρικού περιοδικού The New England Journal of Medicine,

Τα θετικά αποτελέσματα από τις κλινικές μελέτες ODYSSEYCHOICEI και CHOICEII, οι οποίες αξιολόγησαν την μηνιαία χορήγηση του alirocumab των 300 mg και των 150 mg, παρουσιάστηκαν στο 64ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο του Αμερικάνικου Κολεγίου Καρδιολογίας που διεξήχθη στο Σαν Ντιέγκο.

Η αποτελεσματικότητα που παρουσίασε το μονοκλωνικό αντίσωμα alirocumab στις μελέτες αυτές καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας έδωσε τη δυνατότητα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, να κάνει δεκτή την αίτηση για άδεια κυκλοφορία του alirocumab στην Ευρωπαϊκή Ένωση.