Ο σακχαρώδης διαβήτης έχει μια αμφίδρομη σχέση με τον καρκίνο του παγκρέατος. Ωστόσο, η επίδρασή του στην κλινική έκβαση δεν έχει αξιολογηθεί διεξοδικά. Στην παρούσα μελέτη αναλύθηκαν τα δεδομένα αυτά σε ένα μεγάλο δείγμα πασχόντων από καρκίνο του παγκρέατος που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική εκτομή. Βρέθηκε ότι οι ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 είχαν μεγαλύτερους όγκους από τα μη διαβητικά άτομα. Παρά αυτή την παρατήρηση, βρέθηκε ότι ο προεγχειρητικός σακχαρώδης διαβήτης δεν επηρεάζει αρνητικά το στάδιο του καρκίνου κατά το χρόνο της χειρουργικής επέμβασης ή τη μετεγχειρητική επιβίωση.
Impact of Diabetes Mellitus on Clinical Outcomes in Patients Undergoing Surgical Resection for Pancreatic Cancer: A Retrospective, Cohort Study; Hart P, Law R, Frank R, Bamlet W, Burch P, Petersen G, Rabe K, Chari S; American Journal of Gastroenterology (Jul 2014)