Τα εκκριτικά αδενώματα της υπόφυσης που προκαλούν ακρομεγαλία και νόσο του Cushing, καθώς και προλακτινώματα, είναι ασυνήθιστοι, συνήθως καλοήθεις, αργά αναπτυσσόμενοι όγκοι. Η σπανιότητα των καταστάσεων αυτών σημαίνει ότι η διάγνωσή τους δεν είναι γνωστή στους περισσότερους μη ειδικούς γιατρούς. Κατά συνέπεια, τα αδενώματα της υπόφυσης μπορεί να αγνοηθούν και να παραμείνουν χωρίς θεραπεία, οπότε τα άτομα μπορεί να αναπτύξουν σοβαρά συνοδά νοσήματα που μειώνουν την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής. Επειδή πολλά συμπτώματα των αδενωμάτων της υπόφυσης συμπίπτουν με εκείνα άλλων, πιο συχνών διαταραχών, οι γενικοί ιατροί και οι ειδικοί μη ενδοκρινολόγοι, πρέπει να γνωρίζουν τις «κόκκινες σημαίες» που υποδηλώνουν αυτές τις καταστάσεις. Μια μακρά διάρκεια της ενεργού νόσου σε ασθενείς με εκκριτικά αδενώματα της υπόφυσης, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο συνοδών νόσων και μειωμένη ποιότητα ζωής. Η κατάλληλη θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε ύφεση της νόσου, και, αν και ορισμένα συμπτώματα μπορεί να επιμείνουν σε μερικούς ασθενείς, η θεραπεία συνήθως μειώνει τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των συνοδών νοσημάτων και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής. Ως εκ τούτου, η σωστή, έγκαιρη διάγνωση και ο χαρακτηρισμός ενός αδενώματος της υπόφυσης είναι ζωτικής σημασίας για τους ασθενείς, ώστε να λάβουν έγκαιρη, κατάλληλη θεραπεία και να βελτιστοποιηθεί η έκβαση της νόσου τους. Αυτό το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση της επιδημιολογίας των ορμονικών συνδρόμων που σχετίζονται με αδενώματα της υπόφυσης, συζητά τις δυσκολίες και τις εκτιμήσεις για τη διάγνωση τους, και εξετάζει τα συνοδά νοσήματα που μπορεί να αναπτυχθούν, αλλά μπορεί να προληφθούν, με ακριβή διάγνωση και κατάλληλη θεραπεία. Ελπίζουμε ότι αυτή η αναθεώρηση θα βοηθήσει τους γενικούς ιατρούς και τους ειδικούς μη ενδοκρινολόγους να υποπτευθούν τα εκκριτικά αδενώματα της υπόφυσης και να παραπέμπουν τους ασθενείς σε ενδοκρινολόγο για την επιβεβαίωση της διάγνωσης και της θεραπείας.
The risks of overlooking the diagnosis of secreting pituitary adenomas; Thierry Brue, Frederic Castinetti; Orphanet journal of rare diseases (Sep 2016).
Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το άρθρο ή Κάντε download το παρακάτω PDF.

Orphanet_Journal_of_Rare_Diseases