Έγινε μια προκαθορισμένη μετα-ανάλυση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων από 21 κλινικές δοκιμές φάσης 2β / 3 με dapagliflozin, για να χαρακτηρίσει το καρδιαγγειακό προφίλ της dapagliflozin. Δε βρέθηκε καμία αύξηση στον καρδιαγγειακό κινδύνο με την dapagliflozin σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο ή θεραπεία σύγκρισης, με ή χωρίς θεραπεία μείωσης της γλυκόζης.
Αναλύθηκαν δεδομένα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, τόσο συνολικά όσο και με διαφορετικά επίπεδα καρδιαγγειακού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού καρδιαγγειακής νόσου, την ηλικία και άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Μια περαιτέρω ανάλυση συνέκρινε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασθενείς που εμφάνισαν ένα υπογλυκαιμικό επεισόδιο πριν από MACE και εκείνων που δεν εμφάνισαν υπογλυκαιμικά επεισόδια.
Συνολικά, 9.339 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την μετα-ανάλυση. 5936 ασθενείς έλαβαν dapagliflozin 2,5-10 mg (6668 ασθενείς-έτη) και 3403 έλαβαν θεραπεία ελέγχου (3882 ασθενείς-έτη). Η Dapagliflozin δεν συνδέεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο και τα αποτελέσματα περαιτέρω υποδεικνύουν τη δυνατότητα για μια ευεργετική επίδραση τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε εκείνους με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Αυτά τα ευρήματα ήταν σε συμφωνία, σε ασθενείς με διάφορους βαθμούς καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η ηλικία, ο αριθμός και το είδος των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και ο αριθμός των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου. Επιπλέον, δεν υπήρξε αυξημένος κίνδυνος καρδιακών συμβαμάτων σε ασθενείς που εμφάνισαν υπογλυκαιμικά επεισόδια σε σύγκριση με εκείνους που δεν εμφάνισαν.
Δεν υπήρξε καμία υπόδειξη αυξημένου κινδύνου για MACE με την dapagliflozin σε σύγκριση με τη θεραπεία ελέγχου σε κανέναν από τους πληθυσμούς της έρευνας.
Cardiovascular effects of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes and different risk categories: a meta-analysis; Christian Sonesson, Peter A Johansson, Eva Johnsson, et al.; Cardiovascular Diabetology (Feb 2016).