Η θυλακιώδης παραλλαγή του θηλώδους καρκίνου του θυρεοειδούς (FVPTC) είναι ο πιο κοινός και ταχύτερα αναπτυσσόμενος υπότυπος του θηλώδους καρκίνου του θυρεοειδούς (PTC), με χαρακτηριστικά τόσο του PTC όσο και του θυλακιώδη καρκίνου του θυρεοειδούς (FTC). Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των ασθενών και των όγκων που σχετίζονται με μεταστάσεις στους λεμφαδένες (LNM) σε ασθενείς με FVPTC.
Από τις 20.357 περιπτώσεις FVPTC με τα δεδομένα των λεμφαδένων διαθέσιμα, 1.761 (8,7%) είχαν μεταστάσεις στους λεμφαδένες (LNM). 61.1% αυτών των LNM βρίσκονταν στο κεντρικό λαιμό και 38,9% ήταν το πλευρικό λαιμό. Εξωθυρεοειδική επέκταση και πολυεστιακότητα ήταν οι ισχυρότεροι προγνωστικοί παράγοντες της LNM.
Βρέθηκε ότι μεταστάσεις στους λεμφαδένες συμβαίνουν σε λιγότερο από το 10% των ασθενών με FVPTC, αλλά δεν επηρεάζουν τη σχετική με τη νόσο θνησιμότητα.
Lymph Node Metastases do not Impact Survival in Follicular Variant Papillary Thyroid Cancer; Schneider D, Elfenbein D, Lloyd R, Chen H, Sippel R; Annals of Surgical Oncology (Aug 2014)