Ερευνητές του Universitat Rovira i Virgili, Pere Virgili Institute of Health, CIBERobn και University of Utah αξιολόγησαν για πρώτη φορά την επίδραση της βραχείας/μεσοπρόθεσμης κατανάλωσης μείγματος ξηρών καρπών στη μεθυλίωση του DNA του σπέρματος σε υγιείς άντρες που ακολουθούσαν δυτικού τύπου διατροφή.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η περίληψη ποικιλίας ξηρών καρπών για 14 εβδομάδες βελτίωσε σημαντικά τον αριθμό σπερματοζωαρίων, τη μορφολογία και την κινητικότητα. Η έρευνα έγινε σε 72 υγιείς συμμετέχοντες που δεν κάπνιζαν-από τη δοκιμή FERTINUTS. Από αυτούς, 48 κατανάλωσαν καρπούς και 24 αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η μεθυλίωση 36 περιοχών του γονιδιώματος ήταν σημαντικά διαφορετική στην έναρξη και στο τέλος της δοκιμής μόνο στην ομάδα που κατανάλωσε ξηρούς καρπούς και ποσοστό 97.2% των περιοχών είχε υπερμεθυλίωση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα παρέχουν τις πρώτες ενδείξεις ότι η πρόσθεση ξηρών καρπών σε τακτική δυτικού τύπου διατροφή επηρεάζει τη μεθυλίωση του DNA του σπέρματος σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ο Albert Salas-Huetos, δήλωσε ότι η νέα έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν ευαίσθητες περιοχές στο επιγονιδίωμα του σπέρματος που ανταποκρίνονται στη διατροφή και που μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στα σπερματοζωάρια και την ικανότητα γονιμοποίησης. Οι ερευνητές επίσης έδειξαν ότι τα πιθανά οφέλη στην υγεία από τα ευρήματα δείχνουν την ανάγκη για νέες έρευνες για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Andrology.