Ο κίνδυνος αρκετών τύπων καρκίνου είναι αυξημένος στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Η όσο το δυνατό συντομότερη διάγνωση του καρκίνου είναι υψίστης σημασίας για την επιβίωση των ασθενών. Ο στόχος αυτής της πολυκεντρικής, αναδρομικής (έτη 1998-2015), μελέτης ασθενών-μαρτύρων ήταν να εντοπίσει τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με κακοήθεια σε άτομα με διαβήτη.
Στις βάσεις δεδομένων των 3 διαβητικών και 1 πρωτοβάθμιας φροντίδας κλινικών, εντοπίστηκαν 203 ασθενείς (115 γυναίκες) με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι ανέπτυξαν κακοήθεια, ενώ λάμβαναν αντιδιαβητική θεραπεία. Η ομάδα ελέγχου αποτελείτο από 203 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 χωρίς καρκίνο, αυστηρά ταιριαστούς ως προς την ηλικία και το φύλο με τα άτομα της πρώτης ομάδας. Παράγοντες που σχετίζονται με το διαβήτη: Αναλύθηκαν η διάρκεια της νόσου, η χρήση αντιδιαβητικών φαρμάκων και ο μεταβολικός έλεγχος του διαβήτη. Επίσης άλλες μεταβλητές που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση: ο ΔΜΣ (δείκτης μάζας σώματος), οι συνήθειες καπνίσματος, ο τόπος κατοικίας και τα συνοδά νοσήματα.
Οι πιο διαδεδομένες κακοήθειες σε άνδρες και γυναίκες ήταν ο καρκίνος του μαστού (20,7%) και του παχέος εντέρου (16.3%). Η HbA1c σε επίπεδα ≥8.5%, η παχυσαρκία και η θεραπεία με ινσουλίνη σε δοσο-εξαρτώμενο και χρονικά μεταβαλλόμενο τρόπο, κατέδειξαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με αυξημένο κίνδυνο κακοήθειας, ενώ η χρήση μετφορμίνης συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου. Η διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη, τα συνοδά νοσήματα, οι συνήθειες καπνίσματος, ο τόπος κατοικίας και η χρήση ασπιρίνης, δεν έδειξαν σημαντική συσχέτιση με τον κίνδυνο κακοήθειας.
Οι παχύσαρκοι ασθενείς με ανεπαρκώς ελεγχόμενο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 υπό θεραπεία με ινσουλίνη, θα πρέπει να αξιολογούνται αυστηρά ως προς τις κακοήθειες, ιδιαίτερα του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες και καρκίνου του παχέος εντέρου σε άνδρες.
Risk factors for cancer development in type 2 diabetes: A retrospective case-control study; Mariusz Dąbrowski, Elektra Szymańska-Garbacz, Zofia Miszczyszyn, et al.; BMC Cancer (Oct 2016).
Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το άρθρο ή κάντε download το παρακάτω PDF.

BMC_Cancer_1 BMC_Cancer_2