Περίπου το 10% της αύξησης της χοληστερόλης LDL που εμφανίζεται στην εμμηνόπαυση προκαλείται από αλλαγές στις σεξουαλικές ορμόνες, αναφέρει νέα έρευνα. Στην έρευνα, η εμμηνόπαυση συνδεόταν με αλλαγές στα επίπεδα 85 μεταβολιτών με έως 11% αυξήσεις στη χοληστερόλη LDL.

Αυτές οι αλλαγές που επίσης περιλάμβαναν αυξήσεις στα τριγλυκερίδια, λιπαρά οξέα και αμινοξέα, φάνηκε να εμφανίζονται ταυτόχρονα με πτώσεις των οιστρογόνων και αύξηση της θυλακιοτρόπου ορμόνης.

Αλλαγές στα επίπεδα οιστρογόνων και θυλακιοτρόπου ορμόνης ευθύνονταν για περίπου το 10% της αύξησης της χοληστερόλης LDL σε αυτές τις γυναίκες, και η επίδρασή τους ενδεχομένως μπορεί να αναστραφεί -τουλάχιστον μερικώς- με θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, HRT, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η Eija K. Laakkonen, δήλωσε ότι η νέα έρευνα συνδέει ορμονικές αλλαγές κατά την εμμηνόπαυση με μεταβολικές αλλαγές που προάγουν την καρδιοπάθεια. Η Laakkonen, του University of Jyväskylä στη Φινλανδία, δήλωσε ότι η εμμηνόπαυση δεν μπορεί να αποφευχθεί αλλά είναι πιθανό η αρνητική μετατόπιση μεταβολιτών να μπορεί να μειωθεί τρώγοντας υγιεινά και με την άσκηση.

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι η εμμηνόπαυση συνδέεται με επίπεδα μεταβολιτών που προάγουν την καρδιοπάθεια.

Στη νέα έρευνα σε 218 γυναίκες στην εμμηνόπαυση, αυτές οι αλλαγές στους μεταβολίτες αναστράφηκαν μερικώς με την HRT, η οποία φάνηκε να αυξάνει την HDL σε ορισμένες. Από τις συμμετέχουσες, 35 ξεκίνησαν HRT κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ό σον αφορά την HRT, δεν μπορούν να εξαχθούν πολύ ισχυρά συμπεράσματα μόνο από την παρούσα έρευνα, καθώς ο αριθμός αυτών των γυναικών ήταν μικρός και δεν υπήρξε έλεγχος για το είδος του φαρμάκου. Παρόλα αυτά, τα ευρήματα σύμφωνα με τους ερευνητές δείχνουν ότι η έναρξη HRT νωρίς στην εμμηνόπαυση ή κατά τη μετάβαση σε αυτήν προσφέρει τη μεγαλύτερη καρδιοπροστατευτική επίδραση.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο συνέδριο European Journal of Preventive Cardiology.