Ο διαβήτης τύπου 2 μπορεί ενδεχομένως να αυξήσει τον κίνδυνο απώλειας ακοής, δήλωσαν ερευνητές, που συνιστούν εξετάσεις ακοής για ασθενείς με τη νόσο.
Οι ερευνητές επισκόπησαν προηγούμενες έρευνες που εξέταζαν τη σχέση μεταξύ διαβήτη και απώλειας ακοής. Ωστόσο, περισσότερη έρευνα χρειάζεται για να επιβεβαιωθεί η σχέση, δήλωσε η ερευνητική ομάδα του State University of New York Downstate Medical Center στη Νέα Υόρκη.

Η Elizabeth Helzner, δήλωσε ότι έχει φανεί σε πολλές, αλλά όχι σε όλες τις έρευνες, σχέση μεταξύ διαβήτη και βλάβης στην ακοή, στους ανθρώπους. Η άμεση σύγκριση των ερευνών είναι πολύπλοκη λόγω έλλειψης σταθερότητας στον ορισμό της ακουστικής βλάβης και άλλων παραγόντων.

Ωστόσο, πρόσθεσε, η σχέση μεταξύ διαβήτη και βλάβης στην ακοή τείνει να είναι πιο ισχυρή σε έρευνες που περιέλαβαν νεότερης ηλικίας συμμετέχοντες. Είναι πιθανό, σε μεγαλύτερους ασθενείς, άλλα αίτια βλάβης στην ακοή, λόγω γήρατος, να καλύπτουν ενδεχομένως τη συμβολή του διαβήτη. Αυτός ο παράγοντας καθαυτός δίνει βαρύτητα στην έννοια ότι ο διαβήτης τύπου 2 μπορεί να βλάψει την ακοή.