Η αντίσταση στην ινσουλίνη μπορεί ενδεχομένως να συμβάλλει σε λεκτικά προβλήματα σε γυναίκες και δυνητικά μπορεί να υποδηλώνει αρχή άνοιας, σύμφωνα με νέα έρευνα.
Η σχέση δεν παρατηρήθηκε σε άντρες, αν και οι ερευνητές δεν μπορούσαν να εντοπίσουν ακριβώς το γιατί. Φινλανδοί ερευνητές μέτρησαν τη χαμηλή λεκτική ευχέρεια, που είναι ο ρυθμός με τον οποίο παράγουμε λέξεις. Η ερευνήτρια Dr. Laura Ekblad, του University of Turku, δήλωσε ότι η προκλινική νόσος Alzheimer συνήθως αρχίζει με εξασθένηση της επεισοδιακής μνήμης. Ωστόσο η λεκτική ευχέρεια είναι μέτρο εκτελεστικής λειτουργίας και ελλείψεις στην εκτελεστική λειτουργία μπορεί να ανακαλυφθούν στην αρχή της νόσου.
Η Ekblad δεν θεωρεί ότι τα ευρήματα μπορούν να αποτελέσουν αιτία άμεσης ανησυχίας για τις γυναίκες. Δήλωσε ότι λόγω του σχεδιασμού της έρευνας μπορούσε να δείξει σχέση μόνο μεταξύ της αντίστασης στην ινσουλίνη και της χαμηλής λεκτικής ευχέρειας και όχι ότι η σχέση είναι αιτιατή. Πρόσθεσε ότι δεν θα εμφανίσουν όλοι οι άνθρωποι με αντίσταση στην ινσουλίνη νοητική εξασθένηση ή άνοια αργότερα. Άλλος ειδικός δήλωσε ότι αυξημένες ενδείξεις συνδέουν την αντίσταση στην ινσουλίνη και τον διαβήτη τύπου 2 με προβλήματα μνήμης.
Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ‘’Diabetologia’’, περιέλαβε σχεδόν 6.000 ανθρώπους στη Φινλανδία. Η ηλικία τους κυμαινόταν από 30 έως 97 ετών με μέση ηλικία τα 52,5 χρόνια. Οι ερευνητές εξέτασαν την υγεία του εγκεφάλου χρησιμοποιώντας διάφορα τεστ, όπως τη λεκτική ευχέρεια. Για να εξεταστεί η λεκτική ευχέρεια, οι εθελοντές έπρεπε να ονομάσουν όσα περισσότερα ζώα μπορούσαν σε 60 δευτερόλεπτα. Εξέτασαν επίσης αν ή όχι, οι άνθρωποι είχαν αντίσταση στην ινσουλίνη και αν έφεραν γονίδιο που συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο για Alzheimer, το APOE-E4. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι γυναίκες με υψηλότερα επίπεδα αντίστασης στην ινσουλίνη ήταν πιο πιθανό να έχουν φτωχό σκορ στο τεστ.
Η Ekblad εξήγησε ότι πιο φτωχά σκορ θα μπορούσαν να παρατηρηθούν σε δυσκολίες ή ή βραδύτητα όταν προσπαθεί κάποιος να ονομάσει αρκετά αντικείμενα ιδίου είδους. Η Ekblad δήλωσε ότι ενώ η έρευνα δεν εστίασε συγκεκριμένα στο πώς οι αλλαγές μπορεί να συμβούν, οι ερευνητές εικάζουν ότι αλλαγές στα αιμοφόρα αγγεία που συνδέονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη ή αλλαγή στον αριθμό των βλαβών στη λευκή ουσία του εγκεφάλου θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη σχέση με τη φτωχότερη λεκτική ευχέρεια. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες είναι πιο συνήθεις στις γυναίκες, εξήγησε. Άλλο εύρημα ήταν ότι άνθρωποι που είχαν υψηλότερα επίπεδα αντίστασης στην ινσουλίνη και το γονίδιο APOE-E4 δεν είχαν χειρότερη επίδοση στη λεκτική ευχέρεια. Άνθρωποι που είχαν μόνο υψηλή αντίσταση στην ινσουλίνη είχαν χειρότερο σκορ στη λεκτική ευχέρεια.
Η Ekblad δήλωσε ότι οι γυναίκες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι παράγοντες του τρόπου ζωής μπορεί ενδεχομένως να επιδρούν στην υγεία του εγκεφάλου, ακόμα και στην αρχή της ενήλικης ζωής.