Ο προδιαβήτης μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει περισσότερη νευρική βλάβη από ότι πιστεύαμε, ανακοίνωσαν ερευνητές.
Ο ερευνητής Dr. Michael Polydefkis, του Johns Hopkins University School of Medicine, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της νέας έρευνας ενισχύουν την ανάγκη για περισσότερη εξέταση όσων έχουν την πάθηση, καθώς και για πιο γρήγορη παρέμβαση.

Η έρευνα περιέλαβε 62 ανθρώπους, περιλαμβανομένων 52 που είχαν νευροπάθεια. Προδιαβήτη είχαν 13 συμμετέχοντες. Σε διάστημα 3 ετών, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι όσοι είχαν διαβήτη εμφάνισαν βλάβη σε όλο το μήκος των μικρών αισθητηριακών νευρικών ινών παρά στο μακρύτερο τέλος τους, στην αρχή. Τα ευρήματα αμφισβητούν την τρέχουσα κατανόηση της νευρικής βλάβης που συνδέεται με τον διαβήτη, δήλωσαν οι ερευνητές.

Ο ερευνητής δήλωσε ότι το εύρημα σηματοδοτεί την αρχή της νευρικής εξασθένησης που με τον καιρό εμπλέκει άλλα είδη νευρικών ινών και γίνεται πιο εμφανής επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής.