Νέα έρευνα δείχνει ότι η ανάλυση των δακρύων ανθρώπων με διαβήτη θα μπορούσε να είναι πιθανή μέθοδος για την παρακολούθηση του σακχάρου χωρίς την ανάγκη εξέτασης αίματος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Dr. Masakazu Aihara του University of Tokyo.

Οι ερευνητές εστίασαν στα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αλβουμίνης που αντικατοπτρίζουν επίπεδα γλυκόζης στο αίμα τις προηγούμενες 2 εβδομάδες και ερεύνησαν τη σχέση μεταξύ του επιπέδου της στα δάκρυα και στο αίμα.

Εκατό άνθρωποι με διαβήτη επιλέχτηκαν για την έρευνα και δείγματα δακρύων και αίματος συλλέχτηκαν για ανάλυση. Δείγματα από 99 συμμετέχοντες μετρήθηκαν με επιτυχία και σημαντική σχέση φάνηκε μεταξύ επιπέδων γλυκοζυλιωμένης αλβουμίνης στα δάκρυα και στο αίμα.

Στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η σχέση διατηρήθηκε, ακόμα και μετά από προσαρμογή για ηλικία, φύλο, νεφρική λειτουργία και παχυσαρκία.

Δεδομένης της ισχυρής σχέσης μεταξύ επιπέδων της ουσίας στα δάκρυα με αυτά στο αίμα, οι ερευνητές υποδεικνύουν ότι υπάρχει πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος παρακολούθησης του διαβήτη. Σημειώνουν ότι καθώς η τιμή γλυκοζυλιωμένης αλβουμίνης εκφράζεται ως ποσοστό, η συγκέντρωση ή η αραίωση των δακρύων δεν εκτιμάται ότι επηρεάζει τη μέτρηση.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο European Association for the Study of Diabetes (EASD).