Τα ποσοστά παχυσαρκίας έχουν τριπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1980. Αυτό είναι πολύ πιο γρήγορο από ό,τι θα μπορούσε να αλλάξει η γενετική μας. Αλλά έχουμε επίσης μελέτες που δείχνουν ότι οι πανομοιότυποι δίδυμοι τείνουν να μοιάζουν στο σωματικό βάρος.

Μια πρόσφατη αμερικανική μελέτη διαπίστωσε ότι η επιρροή που μπορεί να έχει το περιβάλλον ή η γενετική στο αν ένα άτομο θα γίνει παχύσαρκο είναι διαφορετική κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η μελέτη έδειξε ότι η γενετική είχε μικρή σχέση με τα ποσοστά παχυσαρκίας κατά την παιδική ηλικία, αλλά ενισχύθηκε καθώς οι άνθρωποι μεγάλωναν (από την εφηβεία έως την ηλικία των 69 ετών).

Διαπιστώθηκε ότι τα άτομα από μειονεκτικά περιβάλλοντα είχαν υψηλότερο βάρος από την εφηβεία και μετά. Ωστόσο, δεν υπήρχε σχεδόν καμία διαφορά στη βρεφική ή παιδική ηλικία. Αλλά, καθώς οι άνθρωποι μεγάλωναν, παρατηρήθηκαν επίσης διαφορές στο βάρος τους που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν από τη γενετική ή την κοινωνική προέλευση. Αυτό σήμαινε ότι κανένας από αυτούς τους παράγοντες δεν είναι καλός προγνωστικός δείκτης του σωματικού βάρους οποιουδήποτε συγκεκριμένου ατόμου.

Η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από την MRC National Survey of Health and Development. Παρακολούθησε ένα αρχικό δείγμα 5.362 ανθρώπων από τη στιγμή που γεννήθηκαν το 1946 μέχρι σήμερα.

Όσοι είχαν μεγαλύτερο αριθμό γονιδίων που σχετίζονται με την παχυσαρκία είχαν υψηλότερο σωματικό βάρος. Όσοι ανήκαν στο πρώτο 25% για γενετικό κίνδυνο παχυσαρκίας ήταν 11,2 κιλά βαρύτεροι στην ηλικία των 63 ετών από εκείνους στο χαμηλότερο 25% του γενετικού κινδύνου. Οι άνθρωποι που προέρχονταν από τα πιο μειονεκτούντα σπίτια στην παιδική ηλικία ήταν 7,4 κιλά βαρύτεροι κατά μέσο όρο από εκείνους που προέρχονταν από τα πιο ευνοημένα περιβάλλοντα μέχρι την ηλικία των 63 ετών.

Αν και πρόκειται για μεγάλες διαφορές στο σωματικό βάρος, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν πως ούτε η γενετική ούτε το κοινωνικό υπόβαθρο είναι καλός προγνωστικός παράγοντας για το εάν ένα άτομο θα γίνει παχύσαρκο ή όχι. Ενώ οι διαφορές βάρους αυξάνονταν σημαντικά καθώς οι συμμετέχοντες μεγάλωναν, ο γενετικός κίνδυνος προέβλεπε μόνο το 10% και το κοινωνικό υπόβαθρο το 4% αυτών των διαφορών.

Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα πολλά σχετικά με το σωματικό βάρος που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με γενετικά ή κοινωνικά μειονεκτήματα, υποδηλώνοντας ότι άλλοι παράγοντες έχουν επίσης σημαντική επίδραση στο σωματικό μας βάρος.