Τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 (T1D) διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. Στην παρούσα μελέτη εκτιμήθηκε η καρδιαγγειακή δομή και λειτουργία στους εφήβους με T1D σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες και η σχέση μεταξύ της περιφερειακής αγγειακής λειτουργίας και των παραμέτρων εμφράγματος.
Συμπεριλήφθηκαν 199 ασθενείς με T1D [14,4 ± 1,6 έτη, διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη 6,2 (2,0 έως 12,8) έτη] και 178 μάρτυρες (14,4 ± 2,1 έτη).
Βρέθηκε ότι έφηβοι με T1D παρουσιάζουν πρώιμες αλλαγές στην πίεση του αίματος και την περιφερική αγγειακή λειτουργία. Διαχρονική παρακολούθηση των αλλαγών αυτών στις τρέχουσες προοπτικές μελέτες μπορεί να επιτρέψει την ανίχνευση των ατόμων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιαγγειακές ανωμαλίες, όπως η υπέρταση, που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από πρώιμες θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Early changes in cardiovascular structure and function in adolescents with type 1 diabetes; Timothy J Bradley, Cameron Slorach, Farid H Mahmud, et al.; Cardiovascular Diabetology (FGeb 2016).