Πώς προκαλεί νόσο η παχυσαρκία στα όργανα που βρίσκονται μακριά από αυτά στα οποία συσσωρεύεται λίπος δεν είναι πολύ γνωστό.
Ομάδα επιστημόνων προχώρησε ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ της παχυσαρκίας και των συνδεόμενων νόσων που αυτή προκαλεί. Ο Taru Tukiainen, του Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), και συνεργάτες του από τη Βρετανία και τις ΗΠΑ εξέτασαν τη σχέση μεταξύ Δείκτη Μάζας Σώματος και γονιδιακής έκφρασης σε 44 είδη ιστού, περιλαμβανομένων ορισμένων που σπάνια είναι προσβάσιμοι σε μεγάλου μεγέθους δείγματα.

Οι ερευνητές μελέτησαν ιστούς από πτωματικούς δότες και το δείγμα ήταν πολύ πιο ευρύ από ότι είναι συνήθως δυνατό. Ο Tukiainen πρόσθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που εξερευνώνται τέτοιες αλλαγές στη λειτουργία του ανθρώπινου ιστού σαν αποτέλεσμα των αλλαγών στο Δείκτη Μάζας Σώματος. Ανακάλυψαν ταυτόχρονες αλλαγές ως αποτέλεσμα της παχυσαρκίας σε σχεδόν όλους τους ιστούς που μελετήθηκαν. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η παχυσαρκία είναι συστημική νόσος και ιδιαίτερα πάθηση συστημικής φλεγμονής.

Οι αλλαγές στη λειτουργία των ιστών φάνηκε να μοιράζονται μερικώς μόνο, μεταξύ διαφόρων ειδών ιστών. Ορισμένοι δρουν σαφώς σε ζεύγη, με το ένα μέρος να αναπληρώνει ή να ενισχύει τη δυσλειτουργία του άλλου, δήλωσε ο ερευνητής. Αν και οι αλλαγές του τρόπου ζωής είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης της παχυσαρκίας μπορεί να είναι δύσκολο να υιοθετηθούν.

Επομένως, οι βιολογικές διαδικασίες που εντοπίστηκαν από τους ερευνητές μπορεί ενδεχομένως να συμβάλλουν στην αγωγή της παχυσαρκίας, εντοπίζοντας πιθανούς στόχους για φάρμακα και ιδιαίτερα για ιστούς, δήλωσαν οι ερευνητές. Τα αποτελέσματα μπορεί επίσης ενδεχομένως να βοηθούν στο διαχωρισμό ομάδων ανθρώπων που έχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών και να οδηγήσουν προς εξατομικευμένη φροντίδα.