Νέα έρευνα από την Ιαπωνία δεν ανακάλυψε σημαντική διαφορά σε συμμετέχοντες που έλαβαν συμπληρώματα βιταμίνης D έναντι placebo, όσον αφορά τον διαβήτη. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι αν και αγωγή με eldecalcitol δεν μείωσε σημαντικά την εμφάνιση διαβήτη σε ανθρώπους με προδιαβήτη, τα αποτελέσματα έδειξαν πιθανή ωφέλιμη επίδραση σε ανθρώπους με ανεπαρκή έκκριση ινσουλίνης.

Ο Tetsuya Kawahara του University of Occupational and Environmental Health, αξιολόγησε αν η eldecalcitol μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 σε 630 ανθρώπους με βλάβη στην ανοχή στη γλυκόζη. Συγκρίθηκαν με 626 συμμετέχοντες που έλαβαν placebo. Οι συμμετέχοντες είχαν μέση ηλικία τα 61 χρόνια. Ποσοστό 46% ήταν γυναίκες και 59 % είχαν οικογενειακό ιστορικό διαβήτη τύπου 2. Εξετάζονταν κάθε 3 μήνες για 3 χρόνια.

Οι ερευνητές δεν ανακάλυψαν άξιες λόγου διαφορές μεταξύ των ομάδων. Περίπου το 12.5% της ομάδας eldecalcitol εμφάνισε διαβήτη έναντι 14% της ομάδας του placebo. Τα επίπεδα σακχάρου επέστρεψαν στο φυσιολογικό στο 23% της ομάδας eldecalcitol και στο 20% των άλλων.

Μετά από προσαρμογή παραγόντων, οι ερευνητές βρήκαν ότι η eldecalcitol ενδεχομένως μπορεί να προλάβει τον διαβήτη σε ορισμένους ασθενείς με προδιαβήτη. Tο εύρημα δεν είναι σαφές και χρειάζεται νέα έρευνα.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο BMJ.