Εκτεταμένη μετα-ανάλυση, υποδεικνύει ότι η χρήση συμπληρωμάτων βιταμίνης D ενδεχομένως μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα σε ενήλικες με κατάθλιψη. Η μετα-ανάλυση περιέλαβε δεκάδες έρευνες από όλο τον κόσμο.

Η βιταμίνη D εκτιμάται ότι ρυθμίζει λειτουργίες του ΚΝΣ, οι διαταραχές του οποίου έχουν συνδεθεί με κατάθλιψη. Επιπλέον, έρευνες έχουν παρατηρήσει σχέση μεταξύ συμπτωμάτων κατάθλιψης και έλλειψης της συγκεκριμένης βιταμίνης. Όμως, προηγούμενες μετα-αναλύσεις για την επίδραση των συμπληρωμάτων της βιταμίνης D στην κατάθλιψη δεν ήταν καταληκτικές.

Η νέα μετα-ανάλυση για την παραπάνω σχέση είναι η μεγαλύτερη που έχει δημοσιευτεί έως τώρα και περιλαμβάνει 41 έρευνες. Οι έρευνες έγιναν σε ασθενείς με κατάθλιψη, στο γενικό πληθυσμό και σε ανθρώπους με διάφορες νόσους. Τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης έδειξαν ότι συμπληρώματα βιταμίνης D είναι πιο αποτελεσματικά από placebo στη μείωση συμπτωμάτων κατάθλιψης σε ανθρώπους που πάσχουν από τη νόσο.

Υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις δόσεις αλλά συνήθως ήταν 50–100 μικρογραμμάρια την ημέρα.

Ο Tuomas Mikola, του University of Eastern Finland, δήλωσε ότι παρά την ευρεία σκοπιά αυτής της μετα-ανάλυσης η βεβαιότητα των ενδείξεων παραμένει χαμηλή λόγω της ετερογένειας των πληθυσμών που μελετήθηκαν.