Στη μελέτη Denosumab και Teriparatide Administration (DATA), φάνηκε ότι το denosumab αναστέλλει πλήρως την οστική απορρόφηση που προκαλείται από την τεριπαρατίδη, ενώ επιτρέπει τον συνεχιζόμενο σχηματισμό οστώ, με αποτέλεσμα μεγαλύτερες αυξήσεις της οστικής πυκνότητας ισχίου και σπονδυλικής στήλης. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί εάν η χορήγηση του denosumab με υψηλή δόση teriparatide θα διεγείρει μεγαλύτερες αυξήσεις της οστικής μάζας από αυτές που παρατηρήθηκαν στη μελέτη DATA.
Επιλέχθηκαν γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση (τουλάχιστον 36 μήνες από την τελευταία εμμηνόρροια ή από την υστερεκτομή με συγκέντρωση ορμόνης διέγερσης θυλακίων ≥40 U / L) με οστεοπόρωση. Οι συμμετέχουσες ανατέθηκαν τυχαία (1: 1) για να λάβουν τεριπαρατίδη 20 μg (τυπική δόση) ή 40 μg (υψηλή δόση) καθημερινά μέσω υποδόριας ένεσης για 9 μήνες. Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν η μεταβολή σε σχέση με την αρχική τιμή της οστικής πυκνότητας της σπονδυλικής στήλης (aBMD) στους 15 μήνες.

Μεταξύ 15 Οκτωβρίου 2014 και 10 Ιουνίου 2016, αξιολογήθηκαν 269 γυναίκες για επιλεξιμότητα. 76 συμμετέχουσες ανατέθηκαν τυχαία σε 20 μg teriparatide (n = 39) ή 40 μg teriparatide (n = 37), εκ των οποίων οι 69 συμπλήρωσαν τουλάχιστον μία επίσκεψη μετά την έναρξη της θεραπείας. Σε 15 μήνες, η μέση τιμή οστικής πυκνότητας της σπονδυλικής στήλης είχε αυξηθεί σε σημαντικά μεγαλύτερη έκταση στην ομάδα 40 μg (17,5% [SD 6,0] αύξηση) σε σχέση με την ομάδα των 20 μg (9,5% [3,2], διαφορά 8 · 1%, 95% CI 5,5 έως 10,6, ρ <0,0001). Ο μέσος όρος οστικής πυκνότητας του μηριαίου μηρού είχε επίσης αυξηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό στην ομάδα των 40 μg (αύξηση 6,8% [SD 4,1]) από ότι στην ομάδα των 20 μg (4,3% [3,7].

Συμπερασματικά, η συνδυασμένη θεραπεία με teriparatide 40 μg και denosumab αυξάνει την οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στήλης και του ισχίου σε σχέση με την συνήθη θεραπεία συνδυασμού. Αυτή η μεγάλη και ταχεία αύξηση της οστικής μάζας υποδεικνύει ότι αυτή η δοσολογία υψηλής δόσης μπορεί να προσφέρει μια μέθοδο αποκατάστασης της σκελετικής ακεραιότητας σε ασθενείς με οστεοπόρωση.

Combination denosumab and high dose teriparatide for postmenopausal osteoporosis (DATA-HD): a randomised, controlled phase 4 trial; Tsai J, Lee H, David N, Eastell R, Leder B; Lancet Diabetes & Endocrinology (Aug 2019).

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε το σύνδεσμο: Lancet Diabetes & Endocrinology