Η παρούσα μελέτη απαντά στο ερώτημα του αν η χρήση βαρφαρίνης σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών υπογλυκαιμικών επεισοδίων, σε ηλικιωμένους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με τις σουλφονυλουρίες γλιπιζίδη και γλιμεπιρίδη.
Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 465.918 ασθενείς με διαβήτη που είχαν ιατρική συνταγή για γλιπιζίδη ή γλιμεπιρίδη μεταξύ του 2006 και του 2011. Σε 71.895 ασθενείς (15,4%) συμπληρώθηκε επίσης μια ιατρική συνταγή για βαρφαρίνη. Η κύρια μέτρηση έκβασης ήταν η επίσκεψη σε τμήμα επειγόντων περιστατικών ή η εισαγωγή στο νοσοκομείο, με κύρια διάγνωση την υπογλυκαιμία, σε ασθενείς με ιατρικές συνταγές βαρφαρίνης και γλιπιζίδης/ γλιμεπιρίδης, σε σύγκριση με ασθενείς με ιατρικές συνταγές μόνο με γλιπιζίδη / γλιμεπιρίδη. Οι δευτερεύουσες εκβάσεις περιλάμβαναν πτώση που σχετιζόταν με κάταγμα και μεταβαλλόμενη κατάσταση συνείδησης / νοητική κατάσταση.
Συμπερασματικά, στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε μια σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης της βαρφαρίνης με γλιπιζίδη / γλιμεπιρίδη και της εισαγωγής σε νοσοκομείο / επισκέψεις σε τμήμα επειγόντων περιστατικών για υπογλυκαιμία και συναφείς διαγνώσεις, ιδιαίτερα σε ασθενείς που ξεκινούν για πρώτη φορά βαρφαρίνη. Τα ευρήματα υποδηλώνουν την πιθανότητα σημαντικής αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών των φαρμάκων.
Association between use of warfarin with common sulfonylureas and serious hypoglycemic events; John A Romley, Cynthia Gong, Anupam B Jena, et al.; British Medical Journal (Dec 2015).