Κάποιες μελέτες αναφέρουν σημαντική συσχέτιση μεταξύ του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) και του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου (CVD). Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα. Μια συστηματική έρευνα διεξήχθη στις βάσεις δεδομένων: PubMed, Science Direct, EMBASE και Cochrane Library. Σε αυτή τη μετα-ανάλυση, επιλέχθηκαν πέντε case-control μελέτες και 5 μελέτες κοόρτης, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 104.392 άτομα. Βρέθηκε ότι το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών σχετιζόταν σημαντικά με τον αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου (OR = 1,30, 95% CI 1,09 – 1,56, P = 0,004). Στην ανάλυση υποομάδας του σχεδιασμού της μελέτης, τόσο οι case-control μελέτες, όσο και οι προοπτικές μελέτες κοόρτης, έδειξαν σημαντικά αποτελέσματα (OR = 1,79, 95% CI 1,16 – 2,77, P = 0,009, OR = 1,20, 95% CI 1,06 – 1,37, P = 0,005), ενώ οι αναδρομικές μελέτες κοόρτης δεν έδειξαν θετικό αποτέλεσμα (OR = 0,91, 95% CI 0,60 – 1,40, P = 0,68). Σε μια περαιτέρω στρωματοποιημένη ανάλυση ανά είδος της καρδιαγγειακής νόσου, βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών και της στεφανιαίας νόσου (OR = 1,44, 95% CI 1,13 – 1,84, P = 0,004). Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών και εμφράγματος του μυοκαρδίου (OR = 1,01, 95% CI 0,68 – 1,51, Ρ = 0,95). Εν κατακλείδι, αυτή η μετα-ανάλυση έδειξε ότι το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών συνδέεται σημαντικά με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου.
Polycystic ovary syndrome (PCOS) and the risk of coronary heart disease (CHD): a meta-analysis; Luqian Zhao, Zhigang Zhu, Huiling Lou, et al.; Oncotarget (May 2016).