Η κατανάλωση αναψυκτικών τύπου κόλα για πολλούς μήνες μπορεί να οδηγήσει σε εξασθένηση της μνήμης και οξειδωτικό στρες στον εγκέφαλο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε αρουραίους. Οι ερευνητές, από το πανεπιστήμιο της Νότιας Santa Catarina στη Βραζιλία, διαπίστωσαν, ότι οι δείκτες βιολογικού στρες αυξήθηκαν σημαντικά στον εγκέφαλο αρουραίων μετά από 68 ημέρες κατανάλωσης αναψυκτικών τύπου κόλα. Αυτό είχε αρνητικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά τους.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Experimental Gerontology.

Η ομάδα των ερευνητών είχε ως στόχο να κατανοήσει το πώς τα αναψυκτικά μπορούν να επηρεάσουν τον εγκέφαλο των τρωκτικών σε ένα ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον. Προηγούμενη έρευνα είχε δείξει συσχέτιση ανάμεσα στην υψηλή κατανάλωση αναψυκτικών και τον αυξημένο κίνδυνο ασθένειας και γνωστικής εξασθένησης.

Οι αρουραίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα έπινε όσο αναψυκτικό ήθελε με ελεύθερη πρόσβαση και σε νερό. Η δεύτερη ομάδα ελέγχου έπινε απλώς νερό. Διατηρήθηκαν σε αυτόν τον κύκλο για 67 ημέρες και θανατώθηκαν την 68η ημέρα για να αναλυθεί ο εγκεφαλικός τους ιστός. Πριν από τη θανάτωσή τους, οι αρουραίοι υποβλήθηκαν επίσης σε μια σειρά από τεστ λαβύρινθου, σχεδιασμένα για να αξιολογούν τη χωρική μνήμη και τη συμπεριφορά. Σκοπός ήταν να εντοπίσουν οι ερευνητές τυχόν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων.

Στους νεαρούς αρουραίους (ηλικίας 2 και 8 μηνών), τα αναψυκτικά προκάλεσαν βλάβες στην μνήμη και οδήγησαν σε χαμηλότερες βαθμολογίες στα τεστ λαβύρινθου, αν και αυτό το αποτέλεσμα δεν παρατηρήθηκε στους μεγαλύτερης ηλικίας αρουραίους. Κατά την ανάλυση εγκεφαλικού ιστού, ανακαλύφθηκαν υψηλότερα επίπεδα δεικτών οξειδωτικού στρες στα τρωκτικά όλων των ηλικιών που έπιναν κόλα, υποδηλώνοντας ότι τους συνέβαιναν βιολογικές αλλαγές. Οι νεότερης ηλικίας αρουραίοι ήταν πιο επιρρεπείς σε αλλαγές συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα.

Τα ευρήματα συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες που υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση αναψυκτικών σχετίζεται με νευροεκφυλισμό και γνωστικές βλάβες. Τα υψηλότερα επίπεδα οξειδωτικού στρες συνδέονται επίσης ισχυρά με αυξημένο κίνδυνο άνοιας. Αν και οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη έχουν συνδεθεί με παρόμοια αποτελέσματα, οι αρουραίοι που έπιναν αναψυκτικά δεν εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, υποδεικνύοντας ότι κάποιος άλλος μηχανισμός είναι εν ισχύ εδώ.

Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φύλων, εφόσον μόνο αρσενικοί αρουραίοι δοκιμάστηκαν σε αυτήν την μελέτη. Τα μελλοντικά πειράματα θα πρέπει να χρησιμοποιούν και τα δύο φύλα και να αναζητούν τυχόν διαφορές, καθώς οι άνδρες και οι γυναίκες συχνά ανταποκρίνονται διαφορετικά στους διατροφικούς παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής πρόσληψης ζάχαρης.