Η λειτουργία του θυρεοειδούς συνδέεται στενά με την παχυσαρκία. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί κατά πόσο τα επίπεδα της ελεύθερης θυροξίνης ορού (FT4) ή/και της θυροτροπίνης (TSH), σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας μείωσης του βάρους σε παχύσαρκους ασθενείς.
Συμμετείχαν συνολικά 283 παχύσαρκοι ασθενείς και διερευνήθηκε η σχέση των επιπέδων της FT4 ή/και της TSH με μεταβολικές λειτουργίες. Επιπλέον, σε 97 παχύσαρκους ασθενείς οι οποίοι έλαβαν 6-μηνών θεραπεία μείωσης του βάρους, εκτιμήθηκε η σχέση των επιπέδων της FT4 ορού ή/και της TSH με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας μείωσης του βάρους. Ούτε τα επίπεδα της FT4 ορού κατά την έναρξη, ούτε τα επίπεδα της TSH, έδειξαν τυχόν συσχετίσεις με το σωματικό βάρος και με το δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) σε αυτούς τους παχύσαρκους ασθενείς. Ωστόσο, σε 57 παχύσαρκες γυναίκες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία μείωσης του βάρους για έξι μήνες, τα επίπεδα της FT4 ορού πριν από τη θεραπεία ήταν αρνητικά συσχετισμένα με τη μείωση του σωματικού βάρους (r = -0.354, p = 0,007) και του ΒΜΙ (r = -0.373, p = 0.004). Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της FT4 ορού κατά την έναρξη, με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας μείωσης του βάρους σε παχύσαρκους άνδρες ή μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ασθενείς.
Αυτή η μελέτη δείχνει ότι τα επίπεδα της FT4 ορού σχετίζονται με τη μείωση βάρους σε παχύσαρκες προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ασθενείς. Ως εκ τούτου, τα επίπεδα της FT4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένας κλινικός, μη επεμβατικός, ορμονικός προγνωστικός δείκτης για την αποτελεσματικότητα της μείωσης βάρους σε παχύσαρκους ασθενείς.
Serum free thyroxine levels is associated with the efficacy of weight reduction therapy in obese female patient; Koshi Hashimoto, Tetsuya Tagami, Hajime Yamakage, et al.; Endocrine Journal (Dec 2015).