Το υπερβολικό βάρος και η αύξηση του σωματικού βάρους σε όλη την ενήλικη ζωή έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού μετά την εμμηνόπαυση. Ωστόσο, ο ρόλος του σωματικού βάρους σε νεαρή ηλικία και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης του βάρους κατά τη διάρκεια ζωής, στο μετεμμηνοπαυσιακό καρκίνο του μαστού, δεν είναι καλά τεκμηριωμένος.
Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη ασθενών-μαρτύρων με βάση τον πληθυσμόμε καρκίνο του μαστού στη Γαλλία, που περιελάμβανε 739 ασθενείς και 815 μάρτυρες, σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Το ύψος, το βάρος στην ηλικία των 20, 40 και 50, καθώς και το βάρος ένα έτος πριν από τη διάγνωση, ελήφθησαν κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων πρόσωπο με πρόσωπο.
Δε βρέθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ του δείκτη μάζας σώματος στην ηλικία των 20 ετών και του καρκίνου του μαστού μετά την εμμηνόπαυση. Ωστόσο, βρέθηκε ότι ο καρκίνος του μαστού μετά την εμμηνόπαυση συσχετίστηκε με αύξηση του βάρους μεταξύ των ηλικιών 40 και 50 ετών (ή ανά 5 kg / m2 αύξηση του ΔΜΣ: 1.45 [95% CI 1,06 – 1,98]). Ο αυξημένος κίνδυνος καρκίνου του μαστού συνδεόμενος με αύξηση του σωματικού βάρους, ήταν πιο συνεπής στις πιο αδύνατες γυναίκες στην ηλικία των 20 ετών, σε ηλικιωμένες μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (> 65 ετών), καθώς και σε γυναίκες που δεν χρησιμοποιούν ορμονική θεραπεία εμμηνόπαυσης.
Τα ευρήματα αυτά δείχνουν τη σημασία του ελέγχου για την αύξηση του σωματικού βάρους σε μεσήλικες γυναίκες. Ο ρόλος του χαμηλού σωματικού βάρους στη νεαρή ενήλικη ζωή στον κίνδυνο καρκίνου του μαστού μετά την εμμηνόπαυση, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω.
Weight and weight changes throughout life and postmenopausal breast cancer risk: a case-control study in France; Emilie Cordina-Duverger, Thérèse Truong, Antoinette Anger, et al.; BMC Cancer (Sep 2016).

BMC_Cancer_3