Η γενετική παραλλαγή στο πρώτο ιντρόνιο του FTO συνδέεται έντονα με το πάχος. Αυτή η επίδραση θεωρείται ότι προκαλείται (τουλάχιστον εν μέρει) μέσω της αύξησης της θερμιδικής πρόσληψης, αν και οι ακριβείς μοριακοί γενετικοί μηχανισμοί δεν είναι πλήρως κατανοητοί. Οι προηγούμενες παιδιατρικές μελέτες του FTO περιλάμβαναν παιδιά με υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία. Ωστόσο, δεν έχουν βρει εάν υπάρχει γονοτυπική επίδραση στην απορρόφηση της τροφής πριν από την εμφάνιση της παχυσαρκίας. Επομένως, η μελέτη αυτή διερεύνησε τη συσχέτιση μεταξύ FTO και θερμιδικής πρόσληψης σε παιδιά ηλικίας 5 έως 10 ετών χωρίς παχυσαρκία.
Υπήρξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ FTO και συνολικής πρόσληψης τροφής. Δεν υπήρχαν συσχετισμοί μεταξύ FTO και της προτίμησης των μακροθρεπτικών συστατικών, της ενεργειακής πυκνότητας ή της ποικιλίας της δίαιτας. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τη φυλή.
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν και επεκτείνουν προηγούμενες μελέτες δείχνοντας μια δοσοεξαρτώμενη επίδραση στην πρόσληψη τροφής σε παιδιά χωρίς παχυσαρκία.

The FTO Gene and Measured Food Intake in 5- to 10-Year-Old Children Without Obesity; Lisa M Ranzenhofer, Laurel E S Mayer, Haley A Davis, et al; Obesity (Jun 2019).

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε το σύνδεσμο: Obesity