Αν και πολλές μελέτες δείχνουν την αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στην αιτιολογία της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού (ASD), η περιορισμένη κατανόηση των υποκείμενων μηχανισμών, εμποδίζει την ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων για την ανίχνευση και την πρόληψη της διαταραχής.
Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η προγεννητική έκθεση ανδρογόνων συμβάλλει στην ανάπτυξη τηςASD. Αυτό θα σήμαινε ότι το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) της μητέρας, μια κατάσταση που σχετίζεται με περίσσεια ανδρογόνων, θα αυξήσει τον κίνδυνο της ASDστους απογόνους. Πραγματοποιήθηκε μια αντίστοιχη μελέτη ασθενών-μαρτύρων σε πληθυσμό της Σουηδίας (παιδιά ηλικίας 4-17 που γεννήθηκαν στη Σουηδία 1984-2007). Το δείγμα αποτελούνταν από 23.748 περιπτώσεις ASD και 208.796 μάρτυρες, που ταίριαζαν σε ότι αφορά το μήνα γέννησης και το έτος, το φύλο και την περιοχή της γέννησης.
Το PCOS της μητέρας αύξησε τις πιθανότητες για ASD στους απογόνους κατά 59%. Οι πιθανότητες των απογόνων για ASD αυξήθηκαν περαιτέρω μεταξύ των μητέρων με PCOS και με παχυσαρκία, μια κατάσταση κοινή στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, που σχετίζεται με την πιο σοβαρή υπερανδρογοναιμία (OR 2,13, 95% CI 1,46 – 3,10). Οι εκτιμήσεις του κινδύνου δεν διέφεραν μεταξύ των δύο φύλων.
Εν κατακλείδι, τα παιδιά των γυναικών με PCOS φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ASD. Το εύρημα αυτό αναμένει την επιβεβαίωση και την εξερεύνηση των δυνητικά υποκείμενων μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των στεροειδών του φύλου στην αιτιολογία της ASD.
Maternal polycystic ovary syndrome and the risk of autism spectrum disorders in the offspring: a population-based nationwide study in Sweden; K Kosidou, C Dalman, L Widman, et al.; Molecular Psychiatry (Oct 2016).
Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το άρθρο ή Κάντε download το παρακάτω PDF.

Molecular_Psychiatry