Ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και έχουν χαμηλό σάκχαρο στο αίμα μπορεί ενδεχομένως να έχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου, σύμφωνα με νέα έρευνα.
Η έρευνα περιέλαβε 3.000 ασθενείς με υπογλυκαιμία. Σχεδόν το 32% πέθανε μέχρι το τέλος της. Σε ασθενείς με μέτρια υπογλυκαιμία, ο κίνδυνος θανάτου ήταν μεγαλύτερος σε όσους λάμβαναν ινσουλίνη έναντι όσων δεν λάμβαναν. Σε όσους είχαν σοβαρή υπογλυκαιμία, ο κίνδυνος θνησιμότητας ήταν ίδιος στις 2 ομάδες.
Η αιτία νοσηλείας δεν είχε επίδραση στη σχέση, σύμφωνα με την έρευνα.
Ο ερευνητής Dr. Amit Akirov, του Rabin Medical Center στο Ισραήλ, δήλωσε ότι η υπογλυκαιμία είναι συχνή σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι είτε συνδέεται με την ινσουλίνη είτε όχι σχετίζεται με βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο κίνδυνο θνησιμότητας.
Ωστόσο η έρευνα δεν απέδειξε ότι το χαμηλό σάκχαρο στο αίμα προκαλεί αύξηση του κινδύνου θνησιμότητας.