Αυξημένα επίπεδα συγκεκριμένης πρωτεΐνης φαίνεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και θανάτου από καρκίνο, αναφέρει νέα έρευνα. Αυτό αναφέρουν ερευνητές στο Diabetologia.

Ερευνητές ανέλυσαν δείγματα αίματος 4.700 μεσήλικων Σουηδών. Σε 22 χρόνια, συμμετέχοντες με τα υψηλότερα επίπεδα προστασίνης είχαν 76% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν διαβήτη σε σχέση με αυτούς που είχαν τα χαμηλότερα επίπεδα, έδειξε η έρευνα. Άνθρωποι με τα υψηλότερα επίπεδα είχαν 43% περισσότερες πιθανότητες θανάτου από καρκίνο έναντι όσων είχαν τα χαμηλότερα.

Για κάθε διπλασιασμό συγκέντρωσης προστασίνης στο αίμα, ο κίνδυνος για θάνατο από καρκίνο αύξανε κατά 139% σε ανθρώπους με υψηλό σάκχαρο, έδειξε η έρευνα. Σε ανθρώπους χωρίς αυξημένη γλυκόζη, κάθε διπλασιασμός της συγκέντρωσής προστασίνης αύξανε τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο κατά 24%.

Ο Dr. Xue Bao, δήλωσε ότι η προστασίνη είναι νέος πιθανός δείκτης κινδύνου για την εμφάνιση διαβήτη και για τον θάνατο από καρκίνο- ιδιαίτερα σε ανθρώπους με υψηλά επίπεδα γλυκόζης. Είναι εύκολα προσβάσιμη- κάτι που ενισχύει τη δυναμική της να χρησιμεύει ως ‘’προειδοποιητικός’’ δείκτης στο μέλλον.

Τα επίπεδα της προστασίνης προέβλεπαν καλύτερα τον διαβήτη σε νεότερους συμμετέχοντες και σε αυτούς που είχαν χαμηλά επίπεδα γλυκόζης και καλύτερη νεφρική λειτουργία.