Αντλίες αντί ενέσεων ινσουλίνης σε ασθενείς με Διαβήτη τύπου 1 συνιστά η αμερικανική και ευρωπαϊκή ενδοκρινολογική εταιρεία, ενώ σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές η 24ωρη καταγραφή σακχάρου του αίματος βελτιώνει την υγεία του ασθενούς γιατί έχει ορθότερη η εικόνα των επιπέδων του στο αίμα.

Αναλυτικότερα, από έρευνες κλινικής πρακτικής στις ΗΠΑ προέκυψε ότι η χρήση αντλιών ινσουλίνης αντί των πολλαπλών καθημερινών ενέσεων ινσουλίνης για τους περισσότερους ασθενείς με διαβήτη τύπου 1, οι οποίοι είναι “πρόθυμοι και ικανοί» να χρησιμοποιούν τέτοιες συσκευές, είναι αποτελεσματικότερη. Παράλληλα, προτείνεται η χρήση αντλίας σε επιλεγμένους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι χρειάζονται ινσουλινοθεραπεία.
Επιπλέον, για ενήλικες ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 συνίσταται η σε πραγματικό χρόνο συνεχής παρακολούθηση της γλυκόζης, ενώ για ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, προτείνεται η χρήση διαλείπουσας συνεχούς παρακολούθησης σε όσους δεν είναι σε προγευματική ινσουλίνη με επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης τουλάχιστον 7% ή παραπάνω. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο μετά τη δημοσίευση των κατευθυντήριων αυτών γραμμών, η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε ένα νέο τεχνητό πάγκρεας, 670 g -το πρώτο επίσημα εγκεκριμένο σύστημα χορήγησης ινσουλίνης- που «κλείνει το κύκλωμα» συνδέοντας έτσι την αντλία ινσουλίνης με την συνεχή καταγραφή σακχάρου.
Η συσκευή παρακολουθεί αυτόματα τη γλυκόζη στο αίμα, διαχειρίζεται κατάλληλα βασικές δόσεις ινσουλίνης και έχει εγκριθεί για χρήση σε ασθενείς ηλικίας 14 ετών και άνω με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.