Η επίδραση ενός δοκιμαζόμενου από του στόματος δισκίου καλσιτονίνης επί της οστικής πυκνότητας (BMD) της σπονδυλικής στήλης, διερευνήθηκε σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με χαμηλή οστική μάζα και σε αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, τα δισκία καλσιτονίνης αύξησαν την οστική πυκνότητα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Αυτός ο παράγοντας μπορεί να παρέχει μια επιπλέον επιλογή για τους ασθενείς.
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει τη χρήση αυτού του παράγοντα σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με χαμηλή οστική μάζα και σε αυξημένο κίνδυνο κατάγματος, που όμως δεν πληρούν τα κριτήρια οστικής μάζας για την οστεοπόρωση.
Πρωτοθεραπευόμενες γυναίκες τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν από του στόματος δισκία ανασυνδυασμένης καλσιτονίνης σολομού ή εικονικό φάρμακο, μία φορά την ημέρα για 1 έτος.
Εκατόν είκοσι εννέα γυναίκες στις ΗΠΑ τυχαιοποιήθηκαν, 86 σε καλσιτονίνη και 43 σε εικονικό φάρμακο. Οι γυναίκες που έλαβαν κλσιτονίνη παρουσίασαν σημαντική αύξηση της οστικής πυκνότητας της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Η διαφορά σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο ήταν σημαντική. Η λήψη των δισκίων πριν την κατάκλιση ή με το δείπνο ήταν εξίσου αποτελεσματική. Οι γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συχνές, αλλά το συνολικό προφίλ ασφάλειας ήταν συγκρίσιμο μεταξύ των 2 ομάδων.
Συμπερασματικά, η από του στόματος χορηγούμενη καλσιτονίνη μπορεί να παρέχει μία χρήσιμη θεραπευτική εναλλακτική λύση για μερικές γυναίκες με χαμηλή οστική μάζα.
Efficacy and safety of oral recombinant calcitonin tablets in postmenopausal women with low bone mass and increased fracture risk: a randomized, placebo-controlled trial; N Binkley, H Bone, J P Gilligan, et al.; Osteoporosis International (Jul 2014)