Η έλλειψη ύπνου, εκτός των άλλων, μπορεί να επηρεάσει και το μεταβολισμό της χοληστερόλης ΗDL, επιδρώντας στα αγγεία.
Σύμφωνα με ερευνητές του University of Helsinki, γονίδια που συμμετέχουν στη ρύθμιση της μεταφοράς χοληστερόλης είναι λιγότερο ενεργά σε ανθρώπους που υποφέρουν από έλλειψη ύπνου σε σχέση με όσους κοιμούνται αρκετά. Αυτό παρατηρήθηκε σε πείραμα έλλειψης ύπνου, στο εργαστήριο και σε επίπεδο πληθυσμού. Η έρευνα υπέδειξε ότι μόνο μια εβδομάδα ανεπαρκούς ύπνου αρχίζει να αλλάζει την αντίδραση του ανοσοποιητικού και του μεταβολισμού στον οργανισμό.

Η Vilma Aho, της ερευνητικής ομάδας “Sleep Team Helsinki” ανέφερε ότι εξέτασε ποιες αλλαγές προκάλεσε η έλλειψη ύπνου στον οργανισμό και ποιες από αυτές θα μπορούσαν να είναι μερικώς υπεύθυνες για τον αυξημένο κίνδυνο νόσου. Η έρευνα εξέτασε την επίδραση της σωρευτικής έλλειψης ύπνου στο μεταβολισμό της χοληστερόλης όσον αφορά τη γονιδιακή έκφραση και τα επίπεδα λιποπρωτείνης στο αίμα.

Η ανάλυση ενός μικρού δείγματος αίματος μπορεί να δώσει πληροφορίες για την ενεργοποίηση των γονιδίων καθώς και των ποσοτήτων εκατοντάδων διαφορετικών μεταβολιτών. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να αναζητήσουμε νέους ρυθμιστικούς παράγοντες και μεταβολικές οδούς που συμμετέχουν σε συγκεκριμένη λειτουργία του οργανισμού. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα στοιχεία με βάση τον πληθυσμό έδειξαν ότι άνθρωποι με έλλειψη ύπνου είχαν λιγότερη χοληστερόλη HDL σε σχέση με ανθρώπους που κοιμόνταν αρκετά.

Μαζί με άλλους παράγοντες τα αποτελέσματα βοηθούν να εξηγηθεί ο υψηλότερος κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου που παρατηρήθηκε σε ανθρώπους με έλλειψη ύπνου και να βοηθήσουν να κατανοηθούν οι μηχανισμοί μέσω των οποίων η έλλειψη ύπνου αυξάνει τον κίνδυνο. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η εκπαίδευση σε θέματα υγείας θα πρέπει να εστιάζει στη σημασία του επαρκούς ύπνου στην πρόληψη κοινών νόσων εκτός από την υγιεινή διατροφή και την άσκηση.