Η μητρική παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένο βάρος κατά τη γέννηση, καθώς και παχυσαρκία και πρόωρη θνησιμότητα στους απογόνους των ενηλίκων. Ο μηχανισμός με τον οποίο η μητρική παχυσαρκία οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι καλά κατανοητός, αλλά εμπλέκονται η υπεργλυκαιμία και η αντίσταση στην ινσουλίνη της μητέρας. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο η μετφορμίνη βελτιώνει τα αποτελέσματα της μητέρας και του εμβρύου, σε παχύσαρκες έγκυες γυναίκες χωρίς διαβήτη.
Αυτή η τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη πραγματοποιήθηκε σε κλινικές προγεννητικού ελέγχου σε 15 νοσοκομεία της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι έγκυες γυναίκες (ηλικίας ≥16 ετών) μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων κύησης που είχαν ΔΜΣ 30 kg / m2 ή περισσότερο και φυσιολογική ανοχή γλυκόζης, τυχαιοποιήθηκαν (1:1) για να λάβουν από του στόματος 500 mg μετφορμίνη (αυξάνοντας κατ ‘ανώτατο όριο στα 2500 mg) ή εικονικό φάρμακο, καθημερινά, μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων πριν την κύηση μέχρι τον τοκετό.
Σε 449 γυναίκες χορηγήθηκε τυχαία είτε εικονικό φάρμακο (n = 223) ή μετφορμίνη (n = 226). Το μέσο βάρος των μωρών κατά τη γέννηση ήταν 3463 g στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου και 3462 g στην ομάδα της μετφορμίνης. Η διαφορά στον αριθμό των γυναικών που ανέφεραν αποβολή, διακοπή της κύησης, θνησιγένεια ή νεογνικό θάνατο στην ομάδα της μετφορμίνης (n = 7) έναντι της ομάδας εικονικού φαρμάκου (n = 2), δεν ήταν σημαντική.
Συμπερασματικά, η μετφορμίνη δεν έχει σημαντική επίδραση στο βάρος γέννησης του μωρού σε παχύσαρκες έγκυες γυναίκες. Περαιτέρω παρακολούθηση των βρεφών που γεννήθηκαν από μητέρες συμμετέχουσες στην παρούσα μελέτη θα βοηθήσει στο να διαπιστωθούν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της μετφορμίνης σε αυτόν τον πληθυσμό. Εν τω μεταξύ, η μετφορμίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της κύησης σε παχύσαρκες γυναίκες χωρίς διαβήτη.
Effect of metformin on maternal and fetal outcomes in obese pregnant women (EMPOWaR): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial; Carolyn Chiswick, Rebecca M Reynolds, Fiona Denison, et al.; The Lancet Diabetes & Endocrinology (Jul 2015).