Η νόσος Graves αποτελεί μια σχετική αντένδειξη για τη ρομποτική θυρεοειδεκτομή λόγω αυξημένης αγγείωσης με υψηλότερο κίνδυνο διεγχειρητικής αιμορραγίας. Με ένα νέο ρομποτικό όργανο, ωστόσο, είναι δυνατόν να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος αυτός.
Στην παρούσα μελέτη, μια γυναίκα ασθενής 30 ετών με νόσο του Graves υποβλήθηκε σε ρομποτική ολική θυρεοειδεκτομή με μονή τομή δια μέσου της αριστερής μασχάλης, χρησιμοποιώντας μία διπολική λαβίδα Fenestrated 8-mm, αντί των τυποποιημένων 8-mm ProGrasp.
Βρέθηκε τελικά ότι η ρομποτική ολική θυρεοειδεκτομή με μονή τομή δια μέσου της μασχάλης, είναι εφικτή και ασφαλής για τη νόσο του Graves, με ελάχιστη απώλεια αίματος και μειωμένο κίνδυνο μετατροπής, χάρη στη διπολική ικανότητα των λαβίδων Fenestrated 8-mm.
Single-incision transaxillary robotic total thyroidectomy for Graves’ disease: improved feasibility and safety with novel robotic instrumentation; Lörincz B, Möckelmann N, Knecht R; European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (Aug 2014)