Τόσο η παθολογική περίσσεια όσο και η ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης (GH) συνδέονται με την καρδιαγγειακή θνησιμότητα.
Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να εξεταστεί κατά πόσο τα επίπεδα νηστείας της αυξητικής ορμόνης, μετρούμενα με μια δοκιμασία υψηλής ευαισθησίας (hs-GH), προβλέπουν την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα σε πληθυσμιακό επίπεδο.
Μελετήθηκαν 4.323 συμμετέχοντες (ηλικίας 46 έως 68 χρόνων, Μέση ηλικία 58 χρόνων, 59% γυναίκες), μίας μελέτης που διεξήχθει σε πληθυσμό της Σουηδίας από το 1991 έως το 1994. Συχετίστηκαν τα αρχικά επίπεδα της hs-GH νηστείας με τη συχνότητα εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου, συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, θνησιμότητας από κάθε αιτία και καρδιαγγειακής θνησιμότητας.
Βρέθηκε ότι υψηλότερες τιμές της hs-GH συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας.
Fasting Levels of High-Sensitivity Growth Hormone Predict Cardiovascular Morbidity and Mortality; The Malmö Diet and Cancer Study; Erik Hallengren, Peter Almgren, Gunnar Engström, et al.; Journal of the American College of Cardiology (Oct 2014)