Σχέση μεταξύ Αδυναμίας και Θνησιμότητας, Νοσηλείας και Καρδιαγγειακών Παθήσεων στον Διαβήτη: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

2020-11-09T10:00:47+00:00

Σε ασθενείς με διαβήτη, οι θάνατοι και οι καρδιαγγειακές παθήσεις [...]