Μεταβολισμός ασβεστίου-Οστεοπόρωση

2020-01-27T09:56:49+00:00

Τι είναι η οστεοπόρωση; Η λέξη "οστεοπόρωση" σημαίνει φιλολογικά "πορώδες [...]